Kategoria AM

Categories: 24 mar 2013
UWAGA!

Po zmianie przepisów osoby pełnoletnie bez prawa jazdy, które chcą jeździć skuterami,  a przed 19.01.2013 nie miały ukończonych 18 lat, muszą posiadać prawo jazdy przynajmniej kat. AM.

Uprawnienia

Prawo  jazdy kat  AM  uprawnia do kierowania motorowerem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz z przyczepą.

Wymagany wiek

Kurs może rozpocząć osoba nie posiadająca żadnych uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące przed ukończeniem  14 roku życia.

Szkolenie
  • Szkolenie teoretyczne trwa 10 godzin szkolnych (20 x 45 min.),
  • szkolenie praktyczne trwa 10 godzin zegarowych (15 x 60 min.).

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:
  • ukończone 14 lat,
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
  •  zgoda rodziców / opiekunów,  jeśli dana osoba nie ukończyła 18 lat.
Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii AM:
Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs najpierw musisz uzyskać numer PKK.

Co to jest PKK?

Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

Zapis na kurs prawa jazdy

Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz jeden z najważniejszych warunków uczestnictwa w kursie, wypełnij jeszcze deklarację uczestnictwa i gotowe.

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie:

  1. Czytelnie i kompletnie wypełnioną deklarację lub złożony zapis on-line;
  2. Profil kandydata na kierowcę (PKK);
  3. Do wglądu dokument tożsamości;
  4. Zgoda rodziców lub opiekunów;
  5. Pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty);
Szkolenie

Kurs może rozpocząć osoba nie posiadająca żadnych uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia.

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania zagadnień tematycznych programu nauczania  z komentarzem.

W ramach  kursu otrzymujesz:
-  Podręcznik motorowerzysty ,
-  Płyta CD z testami i sytuacjami drogowymi,
-  Kontakt z wykładowcą  do końca trwania całego szkolenia.

Ważne !

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w  Rybniku / Katowicach / Jastrzębiu.

Plan nauczania
Lp. Przedmiot nauczania Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć dla prawa jazdy kategorii

AM

10

10

1 Przepisy ruchu drogowego
2 Zarys budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej
3 Technika kierowania motorowerem lub motocyklem
4 Nauka jazdy
5 Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska

 

Po  zakończeniu  szkolenia, przeprowadzony zostaje  egzamin wewnętrzny z części teoretycznej oraz praktycznej.

Facebook