Kategoria C

Categories: 18 mar 2013
Uprawnienia

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Wymagany wiek
 • Ukończone 21 lat;
 • Istnieje możliwość uzyskania prawa jazdy kat. C w wieku 18 lat pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji wstępnej pełnej na przewóz rzeczy.
Szkolenie

Szkolenie obejmuje :

 • 20 godzin wykładów teoretycznych
 • 30 godzin jazdy na motocyklu.

w zakresie kat. C  liczba godzin zajęć praktycznych ulega:

 • zmniejszeniu o 10 godzin przy kat. C lub C1, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kat. D lub D1,

Zamierzając zostać kierowcą zawodowym ciężarówki oprócz kategorii C prawa jazdy należy przedstawić pracodawcy:

 • aktualne badanie psychologiczne
 • badania lekarskie
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Takie kursy Nasz Ośrodek również oferuje Słuchaczom.
Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii C:
Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs najpierw musisz uzyskać numer PKK.

Co to jest PKK?

Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

Zapis na kurs prawa jazdy

W wydziale komunikacji musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
 2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm;
 4. Do wglądu dokument tożsamości; (obowiązkowy dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – wymagane gmina Szczecin)

Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz jeden z najważniejszych warunków uczestnictwa w kursie, wypełnij jeszcze deklarację uczestnictwa i gotowe.

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełnioną deklarację lub złożony zapis on-line;
 2. Profil kandydata na kierowcę (PKK);
 3. Do wglądu dokument tożsamości;
 4. Pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty);

 

Szkolenie

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania zagadnień tematycznych programu nauczania  z komentarzem.

W ramach  kursu otrzymujesz:

 • Podręcznik,
 • Płyta CD z testami i sytuacjami drogowymi,
 • Kontakt z wykładowcą  do końca trwania całego szkolenia.

 

Ważne !

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w  Rybniku / Katowicach.

Plan nauczania
Lp. Przedmiot nauczania Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Liczba godzin zajęć dla prawa jazdy kategorii C

20

30

1 Repetytorium z przepisów ruchu drogowego
2 Technika kierowania samochodem ciężarowym
3 Zarys budowy samochodu i zasady obsługi technicznej
4 Nauka jazdy
5 Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska

 

Po  zakończeniu  szkolenia, przeprowadzony zostaje  egzamin wewnętrzny z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Galeria

Facebook