Kurs Wózka widłowego

Categories: 14 mar 2013

Kurs na kierowcę – operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG.

 

Warunki przyjęcia na kurs:
- przynajmniej podstawowe wykształcenie
- ukończony 18 rok życia
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków widłowych z   napędem silnikowym (ośrodek współpracuje z lekarzem profilaktykiem).

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej  w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Można również starać się o wydanie CERTYFIKATU ważnego w państwach UE, który wydaje UDT – CERT z Warszawy.

Posiadamy Certyfikat byłego środka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (obecnie UDT Gliwice)

nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki uprawniającego nas do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień z zakresie „Kierowca – operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym”. Program  nauczania zarejestrowany w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Mysłowicach  pod numerami :            -    program podstawowy  :  2145/XII/2010

- program bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych   :  B/897/XII/2010

- program wózki jezdniowe unoszące z napędem elektrycznym sterowane z poziomu  roboczego : U/897/XII/2010

 

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzić szkolenie na wózki widłowe w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

 

Program nauczania

Przedmiot nauczania

Teoria

Praktyka

Typy stosowanych wózków jezdniowych

4

-

Budowa wózków

8

-

Czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami

8

-

Czynności operatora w czasie pracy wózkami

8

-

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

4

-

Wiadomości z zakresu bhp

8

-

Praktyczna nauka jazdy

-

15

Obsługa instalacji gazowych

5

3

Dozór techniczny             4
RAZEM

49

18

OGÓŁEM

67


Czas trwania kursu:
- 2 tygodnie

 

Galeria

Facebook