Kurs koparek jednonaczyniowych klasy III

Categories: 23 wrz 2013

KURS OPERATORÓW KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH KLASY III

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w naszym Ośrodku z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 Oferujemy szkolenia dla:

•    pracowników kierowanych przez firmy

•    Urzędów Pracy

•    indywidualne

Kurs na koparki odbywa się w systemie dziennym lub weekendowym.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

•    ukończony 18 rok życia

•    wykształcenie co najmniej podstawowe

•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora

•    złożenie wniosku o przyjęcie na kurs

 Program szkolenia dla kl III:

•    użytkowanie eksploatacyjne

•    dokumentacja techniczna

•    bezpieczeństwo i higiena pracy

•    podstawy elektrotechniki

•    silniki spalinowe

•    elementy hydrauliki

•    budowa koparek

•    technologia robót

•    zajęcia praktyczne

Kursy prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin  odbywają się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

Po zdaniu egzaminu praktycznego a następnie teoretycznego otrzymuje uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej określonej klasy.

Nazwa

Klasa

Parametr

Koparki jednonaczyniowe

III

0,8m3

Facebook