Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych

Categories: 27 wrz 2013

KURS OPERATORA NARZĘDZI UDAROWYCH RĘCZNYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora narzędzi udarowych ręcznych stosowanych do rozkruszania. Specjalność ta obejmuje młotki udarowe i udarowo-obrotowe ręczne z napędem: spalinowym, hydraulicznym, elektrycznym i pneumatycznym, posiadające możliwość pracy z udarem.
Oferujemy szkolenia dla:

•    pracowników kierowanych przez firmy

•    Urzędów Pracy

•    indywidualne
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

•    ukończony 18 rok życia

•    wykształcenie co najmniej podstawowe

•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora

•    złożenie wniosku o przyjęcie na kurs

Program szkolenia:

•    użytkowanie eksploatacyjne

•    dokumentacja techniczna

•    bezpieczeństwo i higiena pracy

•    podstawy elektrotechniki

•    budowa narzędzi udarowych ręcznych

•    technologia robót

•    zajęcia praktyczne

Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin odbywają się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

Po zdaniu egzaminu praktycznego a następnie teoretycznego otrzymuje uprawnienia operatora narzędzi udarowych ręcznych.

 

narzedziaudarowe

Facebook