Szkolenia dla kierowców wykonujących transport drogowy

Categories: 02 paź 2013

Rodzaje szkoleń

Dla kogo?

Czas trwania kursu

Warunki przyjęcia

Kurs kwalifikacji WSTĘPNEJ w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

Dla kierowców przystępujących po raz pierwszy do zawodu

Zajęcia teoretyczne 260 godzin, zajęcia praktyczne 20 godzin

a)w zakresie przewozu osób: prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E uzyskane po 10. września 2008

b)w zakresie przewozu rzeczy: prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E uzyskane po 10. września 2009 roku

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia prawa jazdy

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Kurs kwalifikacji WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

Dla kierowców przystępujących po raz pierwszy do zawodu i, którzy ukończyli 21 lat (przewóz rzeczy) i 23 lata (przewóz osób).

Zajęcia teoretyczne 130 godzin, zajęcia praktyczne 10 godzin

a)w zakresie przewozu osób: prawo jazdy kategorii D,D+E, D1, D1+E uzyskane po 10. września 2008 roku

b)w zakresie przewozu rzeczy: prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E, uzyskane po 10. września 2009 roku

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia prawa jazdy

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Kurs kwalifikacji wstępnej UZUPEŁNIAJĄCEJ w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

 

 

Dla kierowców mających ukończone szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu osób, przystępują do szkolenia w zakresie przewozów rzeczy lub odwrotnie

Zajęcia teoretyczne 65 godzin, zajęcia praktyczne 5 godzin

a) w zakresie przewozu osób: prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E oraz ukończone szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu rzeczy,

b) w zakresie przewozu rzeczy: prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E uzyskane po 10. września 2009 roku oraz ukończone szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu osób

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia prawa jazdy

Kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

SZKOLENIE OKRESOWE w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

Dla kierowców wykonujących już transport drogowy, szkolenia powtarzalne w okresach 5-letnich, które należy odbyć w terminie:

a) w zakresie przewozu rzeczy (kat. C):

- do 10 września 2010 (prawo jazdy kategorii C wydane do 31 grudnia 1980)

- do 10 września 2011 (1981-1995)

- do 10 września 2012 (1996-2000)

- do 10 września 2013 (2001-2005)

- do 10 września 2014 (2006-2009)

b) w zakresie przewozu osób (kat. D):

- do 10 września 2009 (prawo jazdy kategorii D wydane do 31 grudnia 1980)

- do 10 września 2010 (1981-1990)

- do 10 września 2011 (1991-2000)

- do 10 września 2012 (2001-2005)

- do 10 września 2013 (2006-2008)

Zajęcia teoretyczne 35 godzin

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia prawa jazdy

Facebook