Szkolenia dla kierowców wykonujących transport drogowy

Categories: 02 paź 2013

Rodzaje szkoleń

Dla kogo?

Czas trwania kursu

Kurs kwalifikacji WSTĘPNEJ w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

Dla kierowców przystępujących po raz pierwszy do zawodu

Zajęcia teoretyczne 260 godzin, zajęcia praktyczne 20 godzin

Kurs kwalifikacji WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

Dla kierowców przystępujących po raz pierwszy do zawodu i, którzy ukończyli 21 lat (przewóz rzeczy) i 23 lata (przewóz osób).

Zajęcia teoretyczne 130 godzin, zajęcia praktyczne 10 godzin

Kurs kwalifikacji wstępnej UZUPEŁNIAJĄCEJ w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

 

 

Dla kierowców mających ukończone szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu osób, przystępują do szkolenia w zakresie przewozów rzeczy lub odwrotnie

Zajęcia teoretyczne 65 godzin, zajęcia praktyczne 5 godzin

SZKOLENIE OKRESOWE w zakresie przewozu osób i/lub rzeczy

Dla kierowców wykonujących już transport drogowy, szkolenia powtarzalne w okresach 5-letnich, które należy odbyć w terminie:

a) w zakresie przewozu rzeczy (kat. C):

- do 10 września 2010 (prawo jazdy kategorii C wydane do 31 grudnia 1980)

- do 10 września 2011 (1981-1995)

- do 10 września 2012 (1996-2000)

- do 10 września 2013 (2001-2005)

- do 10 września 2014 (2006-2009)

b) w zakresie przewozu osób (kat. D):

- do 10 września 2009 (prawo jazdy kategorii D wydane do 31 grudnia 1980)

- do 10 września 2010 (1981-1990)

- do 10 września 2011 (1991-2000)

- do 10 września 2012 (2001-2005)

- do 10 września 2013 (2006-2008)

Zajęcia teoretyczne 35 godzin

Facebook