Kategoria B

Categories: //20 mar 2013
Uprawnienia

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,50 t, (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego, potwierdzonego wpisem do Prawa Jazdy, dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t);
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
Wymagany wiek
 • Ukończone 18 lata;
Szkolenie
 • Szkolenie obejmuje :
 • 30 godzin wykładów teoretycznych
 • 30 godzin jazdy na motocyklu.
Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii B:
Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs najpierw musisz uzyskać numer PKK.

Co to jest PKK?

Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

Zapis na kurs prawa jazdy

W wydziale komunikacji musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
 2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm;
 4. Do wglądu dokument tożsamości; (obowiązkowy dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – wymagane gmina Szczecin)
 5. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T).

Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz jeden z najważniejszych warunków uczestnictwa w kursie, wypełnij jeszcze deklarację uczestnictwa i gotowe.

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełnioną deklarację lub złożony zapis on-line;
 2. Profil kandydata na kierowcę (PKK);
 3. Do wglądu dokument tożsamości;
 4. Zgoda rodziców lub opiekunów;
 5. Pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty);

 

Szkolenie

Kurs może rozpocząć osoba nie posiadająca żadnych uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania zagadnień tematycznych programu nauczania  z komentarzem.

W ramach  kursu otrzymujesz:

 • Podręcznik,
 • Płyta CD z testami i sytuacjami drogowymi,
 • Kontakt z wykładowcą  do końca trwania całego szkolenia.

 

Ważne !

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w  Rybniku / Katowicach.

Plan nauczania
Lp. Przedmiot nauczania Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Liczba godzin zajęć dla prawa jazdy kategorii B

30

30

1 Przepisy ruchu drogowego
2 Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej
3 Technika kierowania pojazdem
4 Nauka jazdy
5 Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska

 

Po  zakończeniu  szkolenia, przeprowadzony zostaje  egzamin wewnętrzny z części teoretycznej oraz praktycznej.

Galeria

Facebook