Kursy zawodowe

Kursy specjalistyczne ADR dla kierowców zawodowych.

Read more →

Szkolenia dla kierowców wykonujących transport drogowy

Rodzaje szkoleń dla kierowców wykonujących transport drogowy

Read more →

Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg klasy III

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatoramaszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Read more →

Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Read more →

Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora narzędzi udarowych ręcznych stosowanych do rozkruszania. Specjalność ta obejmuje młotki udarowe i udarowo-obrotowe ręczne z napędem: spalinowym, hydraulicznym, elektrycznym i pneumatycznym, posiadające możliwość pracy z udarem.

Read more →

Kurs operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy III

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Read more →

Kurs koparko-ładowarki klasy III

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

Read more →

Kurs koparek jednonaczyniowych klasy III

Szkolenie operatorów maszyn, urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych prowadzone jest w naszym Ośrodku z upoważnienia Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Read more →

Kurs Wózka widłowego

Kurs na kierowcę – operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG.

Read more →

Facebook