Uprawnienia
 • Prawo jazdy kat. B+E (BE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, z przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • Prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat. T).
Wymagany wiek
 • Skończone 18 lat.
 • Dodatkowym warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. B+E jest posiadanie prawa jazdy kat. B.
Szkolenie
 • Szkolenie teoretyczne trwa 20 godzin szkolnych (20 x 45 min.).
 • Szkolenie praktyczne trwa 15 godzin zegarowych (15 x 60 min.).
Wymagania w stosunku do kandydatów:
 • ukończone 18 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii B+E
Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs najpierw musisz uzyskać numer PKK.

Co to jest PKK?

Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

 

W wydziale komunikacji musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
 2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm;
 4. Do wglądu dokument tożsamości; (obowiązkowy dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – wymagane gmina Szczecin)
 5. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T).

Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz jeden z najważniejszych warunków uczestnictwa w kursie, wypełnij jeszcze deklarację uczestnictwa i gotowe.

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełnioną deklarację lub złożony zapis on-line;
 2. Profil kandydata na kierowcę (PKK);
 3. Do wglądu dokument tożsamości;
 4. Zgoda rodziców lub opiekunów;
 5. Pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty);

 

Szkolenie

Kurs może rozpocząć osoba nie posiadająca żadnych uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania zagadnień tematycznych programu nauczania  z komentarzem.

W ramach  kursu otrzymujesz:

 • Podręcznik,
 • Płyta CD z testami i sytuacjami drogowymi,
 • Kontakt z wykładowcą  do końca trwania całego szkolenia.

 

Ważne !

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w  Rybniku / Katowicach.

Galeria

 

Facebook