Kategoria C+E

Categories: /17 mar 2013
Uprawnienia

Prawo jazdy kat. C+E uprawnia do kierowania:

 • Kategoria C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.
Wymagany wiek
 • Ukończone 21 lata;
Szkolenie
 • Szkolenie obejmuje :
 • 20 godzin wykładów teoretycznych
 • 25 godzin jazdy na motocyklu.
Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii B:
Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs najpierw musisz uzyskać numer PKK.

Co to jest PKK?

Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

Zapis na kurs prawa jazdy

W wydziale komunikacji musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
 2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm;
 4. Do wglądu dokument tożsamości; (obowiązkowy dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – wymagane gmina Szczecin)
 5. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T).

Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz jeden z najważniejszych warunków uczestnictwa w kursie, wypełnij jeszcze deklarację uczestnictwa i gotowe.

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełnioną deklarację lub złożony zapis on-line;
 2. Profil kandydata na kierowcę (PKK);
 3. Do wglądu dokument tożsamości;
 4. Zgoda rodziców lub opiekunów;
 5. Pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty);

 

Szkolenie

Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C lub zdany egzamin państwowy na tę kategorię

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania zagadnień tematycznych programu nauczania  z komentarzem.

W ramach  kursu otrzymujesz:

 • Podręcznik,
 • Płyta CD z testami i sytuacjami drogowymi,
 • Kontakt z wykładowcą  do końca trwania całego szkolenia.

 

Ważne !

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w  Rybniku / Katowicach.

Plan nauczania
Lp. Przedmiot nauczania Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne
Liczba godzin zajęć dla prawa jazdy kategorii C+E

20

25

1 Repetytorium z przepisów ruchu drogowego
2 Technika kierowania samochodem ciężarowym
3 Zarys budowy samochodu i zasady obsługi technicznej
4 Nauka jazdy
5 Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska

 

Po  zakończeniu  szkolenia, przeprowadzony zostaje  egzamin wewnętrzny z części teoretycznej oraz praktycznej.

Galeria

 

Facebook