Kategoria A2

Categories: 22 mar 2013
UWAGA!

 Posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne, specjalnie przygotowane do szkolenia kandydatów na kierowców:

 • korzystamy z urządzeń komunikacji instruktor – kursant opartych o technologię bluetooth, , urządzenia te umożliwiają jednoczesną, obustronną komunikację między uczniem a instruktorem bez konieczności dotykania żadnych przycisków itp. Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu takiej łączności pozwala przekazać wiele cennych informacji podczas jazdy oraz daje bardzo duży komfort pracy.
 • posiadamy  flotę motocykli szkoleniowych przygotowanych specjalnie do nauki jazdy oraz zabezpieczonych przed uszkodzeniami. Gmole, które są na naszych motocyklach chronią pojazd, jak i również motocyklistę, który nim kieruje.
 • naszym kursantom udostępniamy strój motocyklowy
 • do szkolenia używamy kasków renomowanych marek.
Uprawnienia

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.
Wymagany wiek
 • Ukończone 18 lat;
Szkolenie
 • Szkolenie obejmuje :
 • 30 godzin wykładów teoretycznych
 • 20 godzin jazdy na motocyklu.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:
 • ukończone 18 lat,
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim,
Warunki uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kategorii A2
Od czego zacząć?

Chcąc rozpocząć kurs najpierw musisz uzyskać numer PKK.

Co to jest PKK?

Jest to skrót od Profil Kandydata na Kierowcę. Tylko z numerem PKK można rozpocząć szkolenie.

Jak uzyskać PKK?

W celu zdobycia tego numeru musisz udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (zameldowania) Urzędu i w Wydziale Komunikacji złożyć następujące dokumenty:

Zapis na kurs prawa jazdy

W wydziale komunikacji musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy;
 2. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców;
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3.5 x 4.5 cm;
 4. Do wglądu dokument tożsamości; (obowiązkowy dowód osobisty lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego – wymagane gmina Szczecin)
 5. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T).

 

Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz jeden z najważniejszych warunków uczestnictwa w kursie, wypełnij jeszcze deklarację uczestnictwa i gotowe.

W dniu rozpoczęcia kursu musisz mieć przy sobie:

 1. Czytelnie i kompletnie wypełnioną deklarację lub złożony zapis on-line;
 2. Profil kandydata na kierowcę (PKK);
 3. Do wglądu dokument tożsamości;
 4. Zgoda rodziców lub opiekunów;
 5. Pokwitowanie wniesienia opłaty za kurs (lub I raty);

 

Szkolenie

Kurs może rozpocząć osoba nie posiadająca żadnych uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Do dyspozycji naszych kursantów oferujemy program egzaminacyjny oraz opracowania zagadnień tematycznych programu nauczania  z komentarzem.

W ramach  kursu otrzymujesz:

 • Podręcznik motocyklisty ,
 • Płyta CD z testami i sytuacjami drogowymi,
 • Kontakt z wykładowcą  do końca trwania całego szkolenia.

 

Ważne !

Pojazdy użytkowane podczas kursu prawa jazdy są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD w  Rybniku / Katowicach.

Plan nauczania

Lp.

Przedmiot nauczania Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć dla prawa jazdy kategorii

A2

30

20

1 Przepisy ruchu drogowego
2 Zarys budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej
3 Technika kierowania motorowerem lub motocyklem
4 Nauka jazdy
5 Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska

 

Po  zakończeniu  szkolenia, przeprowadzony zostaje  egzamin wewnętrzny z części teoretycznej oraz praktycznej.

Facebook